ADHD bij kinderen

Strenge of vrije opvoeding? En hoe zit het met de ontwikkeling? Lees er hier over.

Therapie voor ouders

ADHD bij kinderen

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel; aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaak problemen in hun gedrag met betrekking tot aandacht en concentratie, hyperactiviteit, impulsiviteit en moeite met plannen en een verstoorde emotieregulatie.

Het gedrag bij ADHD kan worden onderverdeeld in drie groepen;

  • Aandacht- en concentratiestoornissen; kinderen met ADHD vinden het moeilijk hun aandacht bij een taak te houden. Zij worden vaak afgeleid door andere prikkels. Kinderen met ADHD kunnen onbelangrijke prikkels soms niet naar de achtergrond van hun bewustzijn zetten. Hierdoor kost het hen veel meer energie om zich toch te kunnen concentreren. Andere soorten aandachtsproblemen zijn; moeite met richten van de aandacht, moeite hebben om prikkels te onderscheiden tussen belangrijk en onbelangrijk, moeite met aandacht vasthouden, moeite met informatieverwerking.
    Opvallend is dat deze kinderen niet altijd snel afgeleid zijn. Ze kunnen zich vaak erg goed concentreren als ze een activiteit erg leuk vinden. Dit wordt hyperfocus genoemd. Deze leuke prikkel is dan zo sterk, dat het hun aandacht vasthoudt.
  • Hyperactiviteit; dit uit zich vaak in druk gedrag. Toch laten niet alle kinderen met ADHD deze gedragsproblemen zien. Deze vorm van ADHD, het ‘overwegende onoplettende type of ADD, zien we vaker onder meisjes.  De gedragsproblemen uiten zich meer in angst en slechte schoolprestaties. Deze kinderen laten geen druk gedrag zien, maar voelen zich wel vaak druk in hun hoofd.
  • Impulsiviteit; kinderen met ADHD zijn vaal impulsief; ze doen eerst, voordat ze nadenken over de gevolgen. Dit heeft te maken met het ontbreken van de innerlijke controle, de remfunctie die hun gedrag regelt. Kinderen met ADD hebben minder tot weinig last van impulsiviteit.

Online hulp voor je kind?

Bij E-Consulenza helpt onze kinderpsychologen om ouders te informeren en te adviseren over ADHD bij kinderen. Boek een consulent geheel anoniem online!

E-Consulenza is aangesloten bij NVO
E-Consulenza is aangesloten bij NIP
E-Consulenza is aangesloten bij Stichting kwaliteitsregister jeugdzorg
e-consulenza is aangesloten bij NVGzp