Depressie

Lees hier hoe om te gaan met tegenslagen, ups en downs en depressie.

online therapie bij depressie

Hulp bij depressie

Een depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen. 1 op de 7 mensen krijgt ooit in zijn leven te maken met een vorm van depressie. De term depressie wordt namelijk gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een kleine dip tot ernstige neerslachtigheid. Dit betekent dat niet iedere depressieve of sombere stemming een psychische aandoening is. Een depressieve episode is niet iets waar je makkelijk weer uit komt. Ook heeft het niets te maken met persoonlijke zwakte of gebreken.

De symptomen en aanleiding tot een depressie

Een depressie kenmerkt zicht onder andere door een gedeprimeerde stemming, verminderde belangstelling in aangename activiteiten, veranderende eetlust, verstoord slaappatroon, vermoeidheid, gevoelens van schuld en vrees, moeite met concentreren en besluiten nemen, en suïcidale gedachten.

Het is niet altijd eenvoudig om een psychische oorzaak of de aanleiding van een depressie op te sporen. Het kan door verschillende factoren veroorzaakt worden (persoonlijkheidsproblematiek, omgevingsfactoren, biologische factoren, vitaminetekort etc).

Depressieve gevoelens uitleggen aan een buitenstaander kan lastig zijn. Vaak komt de omgeving met adviezen als ‘stel je niet aan’ en ‘zet je er overheen’. Je kan hierdoor het idee krijgen dat anderen je niet serieus nemen, met als gevolg dat de situatie kan verergeren.

Heb jij last van depressieve klacht en heb je hulp nodig bij depressie?

Als je je herkent in deze symptomen, zoek dan hulp via een consult bij E-consulenza om de klachten aan te pakken. Wij geven jou handvatten om weer positieve gevoelens te krijgen en het negatieve achter je te laten. Stel jouw vragen aan een van onze online psychologen!

E-Consulenza is aangesloten bij NVO
E-Consulenza is aangesloten bij NIP
E-Consulenza is aangesloten bij Stichting kwaliteitsregister jeugdzorg
e-consulenza is aangesloten bij NVGzp
×

Stel je vraag

Je ontvangt een e-mail om je account te activeren. Daarna kun je direct je vraag stellen.