Depressie bij ouderen

Lees hier hoe om te gaan met tegenslagen, ups en downs en depressie.

Depressie bij ouderen

Een depressie bij ouderen uit zich anders dan een depressie bij jongeren en volwassenen. Vaak wordt deze diagnose ook niet herkend. Dit komt omdat het dus verschilt van de depressies bij niet-ouderen, maar ook omdat veel klachten, worden toegewezen aan de hoge leeftijd. Hierdoor krijgen de ouderen niet de juiste hulp.

De symptomen van depressie bij ouderen zijn onder andere; vergeetachtigheid, besluiteloosheid, concentratieproblemen, slaapproblemen, vermoeidheid, droge mond, onverklaarbare pijn, trillende handen, somberheid, prikkelbaarheid, piekeren, traagheid in praten, denken en bewegen.

Ook bij ouderen heeft een depressie vaak geen duidelijke aanwijsbare oorzaak, maar is het een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren. Erfelijkheid speelt op biologisch vlak een rol, maar ook hormonen, medicijnen en alcohol kan een depressie uitlokken. Vooral ziekten of invaliditeit hangt samen met een depressie. Ouderen met een beroerte, hart- en vaatziekten, de ziekte van Parkinson of diabetes lopen een grotere kans op het krijgen van een depressie.
Ook moet het sociale aspect niet onderschat worden. Het overlijden van een partner, of vriend(in), maar ook bijvoorbeeld pensionering of een verhuizing maakt ouderen kwetsbaar voor een depressie. Wat betreft psychische factoren speelt de persoonlijkheid van de oudere een rol.

Ook voor hulp met depressie bij ouderen neem je contact met ons op

Boek geheel anoniem en voordelig een consult online!

E-Consulenza is aangesloten bij NVO
E-Consulenza is aangesloten bij NIP
E-Consulenza is aangesloten bij Stichting kwaliteitsregister jeugdzorg
e-consulenza is aangesloten bij NVGzp